Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:06:02
Ако все още искате аз да яздя.
1:06:06
Разбира се, че искам ти да яздиш.
1:06:12
Колко ти трябват?
1:06:18
10 долара.
1:06:21
Заповядай.
1:06:29
Всичко е наред.
1:06:36
Благодаря.
1:06:38
Наистина го оценявам.
1:06:48
Това е, момче.
Така сме добре.

1:06:50
Всичко е наред, момче.
1:06:54
Добре сме,
няма за какво да се притесняваме.

1:06:58
Имаме всичкото време на света, момче.
Това е.

1:07:02
Точно така, момче.
1:07:05
Точно така.
1:07:09
Какво мислиш, момче?
1:07:11
Готов ли си?
1:07:13
Добре, да тръгваме момче, да тръгваме.

Преглед.
следващата.