Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:07:02
Точно така, момче.
1:07:05
Точно така.
1:07:09
Какво мислиш, момче?
1:07:11
Готов ли си?
1:07:13
Добре, да тръгваме момче, да тръгваме.
1:08:00
В краят не бяха язовирите,
1:08:03
или пътищата, или мостовете,
или парковете,

1:08:08
или тунелите, или хилядите други
държавни проекти,

1:08:11
които се строяха в тези години.
1:08:14
Беше по-незабележимо от това.
1:08:18
Хора, които бяха пречупени
само преди една година,

1:08:20
извъднъж се почувстваха възстановени.
1:08:24
Хора, които бяха съсипани, изведнъж
намериха своя глас.

1:08:27
Просто мисля, че този кон има голямо сърце.
1:08:30
Може и да е бил унил,
но не е бил вън от играта.

1:08:32
Може и да е загубил няколко пъти,
но не е позволил това да му навреди.

1:08:35
Мисля, че висчки можем да научим
едно-две неща от това дребно същество.

1:08:38
И между другото, той не знае, че е дребен.
1:08:40
Той си мисли, че е най-големия кон в света.
1:08:42
Значи имате големи
планове за този дребен кон?

1:08:45
Да, понякога, когато дребното същество,
не знае, че е дребно,

1:08:49
то може да направи велики неща.
1:08:53
Това не е финалната линия.
1:08:56
Бъдещето е финалната линия.
1:08:58
И Бискит е конят, който може да
ни заведе там.


Преглед.
следващата.