Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:09:01
Конят, който може да ни заведе там.
1:09:03
Наистина ме убедихте, г-н Хауърд.
1:09:06
Време е този град
да изяде малко гарвани.

1:09:08
420 черни птици
ще бъдат

1:09:10
сложени за украса
в големия скромен пай.

1:09:13
Аз бих изял моя, ако съм в настроение.
1:09:17
И още едно нещо, г-н Хауърд,
1:09:19
просто искам да кажа:
Благодаря за шампанското.

1:09:21
Не го споменавай.
1:09:22
Видя ли трибуните?
1:09:23
- Не. Не все още.
- Погледни ги.

1:09:26
Малкият Ви кон продава
дори евтините места.

1:09:38
Боже мили.
1:09:41
Какво мислиш за останалите
състезатели, Ред?

1:09:43
След състезанието ще имат
само 4 долара и 25 цента в джоба си.


Преглед.
следващата.