Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:12:01
- Излъгал ни е.
- Какво?

:12:03
Той ни е излъгал.
:12:05
Искаш ли жокей, който ни лъже?
:12:07
Какво имаш предвид?
:12:09
Не може да вижда.
:12:11
Той е сляп с едното око.
:12:37
Всичко е наред, Том.
:12:41
- Всичко е наред?
- Да, всичко е наред.

:12:47
Не хвърляш цял живот на вятъра,
:12:49
само защото е малко наранен.
:12:55
Лека нощ.
:13:04
Оказа се, че този малък кон
:13:05
е славен претендент.
:13:10
Поне вече не трябва да се оправяме
:13:11
с тези глупости за Давид и Голиат.
:13:17
Добре, момчета,
Пуснете ме да мина.

:13:19
- Чакайте малко!
- Г-н Ридъл.

:13:25
КОННИКЪТ БЕЗ ГЛАВА
Какво си мислеше той?

:13:31
По дяволите.
:13:36
Само няколко съобщения.
:13:38
Първо, Ред Полард ще остане
:13:41
жокей на Сийбискит сега и завинаги.
:13:44
Второ, ако се прекалено изплашени
да дойдат и да се състезават с нас,

:13:47
ние ще отидем и ще ги намерим.
:13:48
Ще се състезаваме в всяко състезание,
в което участва Военният Адмирал

:13:51
и ако той се оттегли,
което сигурно ще направи,

:13:54
ние ще се състезаваме в следващото
състезание, в което е и той.

:13:56
И няма да се върнем вкъщи
преди да сме се изправили срещу него.

:13:58
Все още нищо не сме изгубили.

Преглед.
следващата.