Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:11:21
Внимавай, Ред,
внимавай.

:11:28
Хайде! Хайде!
:11:39
Аз не съм виновен.
Не и този път.

:11:41
Казах ти да гледаш за Роузмонт.
:11:43
Помислих, че съм спечелил.
:11:44
Спря да яздиш.
:11:45
Не можах да го видя.
:11:46
За какво говориш?
Той направо фучеше зад теб.

:11:49
Не, не мога.
:11:50
Какво?
:11:51
Да виждам там.
:12:01
- Излъгал ни е.
- Какво?

:12:03
Той ни е излъгал.
:12:05
Искаш ли жокей, който ни лъже?
:12:07
Какво имаш предвид?
:12:09
Не може да вижда.
:12:11
Той е сляп с едното око.
:12:37
Всичко е наред, Том.
:12:41
- Всичко е наред?
- Да, всичко е наред.

:12:47
Не хвърляш цял живот на вятъра,
:12:49
само защото е малко наранен.
:12:55
Лека нощ.

Преглед.
следващата.