Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:10:50
Ред! Давай, Ред!
:11:21
Внимавай, Ред,
внимавай.

:11:28
Хайде! Хайде!
:11:39
Аз не съм виновен.
Не и този път.

:11:41
Казах ти да гледаш за Роузмонт.
:11:43
Помислих, че съм спечелил.
:11:44
Спря да яздиш.
:11:45
Не можах да го видя.
:11:46
За какво говориш?
Той направо фучеше зад теб.

:11:49
Не, не мога.
:11:50
Какво?
:11:51
Да виждам там.

Преглед.
следващата.