Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:03
И освен това,
:09:07
просто се опитай да го усетиш.
:09:10
той ще ти каже, когато е готов.
:10:50
Ред! Давай, Ред!

Преглед.
следващата.