Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:00
Да върви по дяволите.
:08:01
Все някога ще се състезаваме
:08:02
и все още ще имаме най-великия
кон на света.

:08:04
Ако спечелим това състезание,
те ще трябва да се изправят срещу нас.

:08:07
Ще му се наложи да се състезава с нас.
:08:18
Добре.
:08:20
Специален Агент е само скорост.
Той ще вземе водачеството,

:08:23
но няма да издържи цялото разстояние,
:08:25
така че не се подмамвай.
:08:26
Няма да се подмамя.
:08:27
Индианският Брю може също да е там.
:08:30
Знаем, че го задържат отзад,
както използваха Ринг.

:08:34
Този, за който трябва да се притесняваме
е Роузмонт.

:08:39
На финалът е като експресен влак.
:08:41
И ще се бори с теб до края.
:08:44
Трябва да си набрал инерция
преди той да направи финалния си спринт.

:08:49
Вън все още е малко мокро
от онзи ден, така че

:08:53
гледай да стоиш далече от парапета,
където има много кал.

:08:57
Когато съм от външната страна
трябва да наблюдавам, нали?

:08:59
Да, така е.
:09:03
И освен това,
:09:07
просто се опитай да го усетиш.
:09:10
той ще ти каже, когато е готов.

Преглед.
следващата.