Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:16:04
ХАУЪРД НА ЛОВ
:16:10
Дами и господа, виждам огромна тълпа
хора.

:16:14
множество от копнеещи лица
да видят състезанието на живота си.

:16:17
Дошли са тук тази вечер на студа,
на вятъра,

:16:20
в хладната късна
октомврийска вечер.

:16:23
Нека ида до един от тях,
:16:26
за да го чуете сами.
:16:27
Извинете ме. Съжалявам.
Г-жо, г-жо, може ли?

:16:31
Какво Ви води тук тази вечер
с 3те си малки деца,

:16:34
искащи да видят този малък кон?
:16:36
Искаме да видим състезание.
:16:42
Казах, да не мислите,
че г-н Ридъл притежава тази страна?

:16:47
Да.
:16:48
"Ридъл замлъкна"
"Никакъв отговор от Ридъл"

:16:51
"Адмиралът се предава?"
:16:56
"10 000 отиват да видят Бискит в Балтимор"
:16:58
Добре, но ще приемете моите условия.
:17:01
Каквито условия искате.
:17:03
Назначаваме 316,
не приемам никой друг.

:17:05
Добре.
:17:06
Състезанието започва със звънец.
:17:08
няма да използваме никакви съоръжения.
:17:12
Имате предвид стартова решетка?
:17:16
Добре.
:17:17
И ще се състезаваме тук.
На нашата писта.

:17:20
Това не подлежи на обсъждане.
:17:23
Изглежда като достатъчно добро място.
:17:27
Сигурен съм, че ще Ви е много
удобно, г-н Хауърд.

:17:31
СЪСТЕЗАНИЕТО ЗАПОЧВА
:17:33
Състезанието е уредено
за 1 ноември в Пимлико.

:17:39
Боже мили.
:17:42
Искам да съм кон.
:17:44
Ти си почти толкова голям.
:17:47
Много смешно.
:17:49
Това дори не мирише на конюшня.
:17:53
Може би я ароматизират.
:17:55
Все още серат.

Преглед.
следващата.