Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:15:03
Всеки губи понякога
:15:09
и тогава или си събираш багажа и си тръгваш
или продължаваш да се бориш, нали?

:15:16
Точно така.
:15:18
Сега,
:15:20
- искате ли да видите състезание?
- Да.

:15:23
- Искате?
- Да.

:15:25
Искате ли да видите този младеж на коня?
:15:27
Да.
:15:30
Сийбискит.
:15:34
Сийбискит по петите на адмирала.
:15:37
Ще има ли състезание между тях?
:15:43
Не знам за какво се притесняваш.
Погледнете.

:15:46
Конят ни е прекалено малък,
жокеят ни е прекалено голям,

:15:50
треньорът ни е прекалено стар,
:15:55
а аз съм прекалено глупав, за да
знам разликата.

:15:58
Искам да се състезаваме,
а не да бягаме.

:16:04
ХАУЪРД НА ЛОВ
:16:10
Дами и господа, виждам огромна тълпа
хора.

:16:14
множество от копнеещи лица
да видят състезанието на живота си.

:16:17
Дошли са тук тази вечер на студа,
на вятъра,

:16:20
в хладната късна
октомврийска вечер.

:16:23
Нека ида до един от тях,
:16:26
за да го чуете сами.
:16:27
Извинете ме. Съжалявам.
Г-жо, г-жо, може ли?

:16:31
Какво Ви води тук тази вечер
с 3те си малки деца,

:16:34
искащи да видят този малък кон?
:16:36
Искаме да видим състезание.
:16:42
Казах, да не мислите,
че г-н Ридъл притежава тази страна?

:16:47
Да.
:16:48
"Ридъл замлъкна"
"Никакъв отговор от Ридъл"

:16:51
"Адмиралът се предава?"
:16:56
"10 000 отиват да видят Бискит в Балтимор"
:16:58
Добре, но ще приемете моите условия.

Преглед.
следващата.