Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:18:01
Правят го.
:18:06
Сийбискит.
:18:13
Частната конюшня на Военния Адмирал
:18:16
Сложили са ни в помещенията за слуги.
:18:19
Това той ли е?
:18:21
Не, този е прекалено малък.
:18:28
Това е той.
:18:33
Боже.
:18:42
Може би е видът кон, който изглежда
добре само на ливада.

:18:56
Трябва да отидем начело.
:18:59
Бискит никога не отива начело.
:19:00
Знам, но трябва да го научим
да се откъсва.

:19:05
Ако това чудовище вземе преднина,
никога няма да го хванем.

:19:11
Какво, ще го тренираме?
:19:17
Имаме 2 седмици.
:19:27
Извинете.
:19:32
Бихме искали да купим звънецът Ви.
:19:36
Той не ми каза, че ще идвате.
:19:38
Не, сигурно не ни е чул.
:19:40
Искате ли да запаля светлините?
:19:41
Не.
:19:43
Добре.
:19:46
Това е инстинкт срещу хищници.
:19:48
Ако го тръкна в хълбока му,
той ще побегне.

:19:52
Ние искаме да го научим да го прави
със звънеца.

:19:55
Колко далече искаш да го заведа?
:19:57
30 метра.
Колкото да се научи да се откъсва пръв.


Преглед.
следващата.