Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:19:00
Знам, но трябва да го научим
да се откъсва.

:19:05
Ако това чудовище вземе преднина,
никога няма да го хванем.

:19:11
Какво, ще го тренираме?
:19:17
Имаме 2 седмици.
:19:27
Извинете.
:19:32
Бихме искали да купим звънецът Ви.
:19:36
Той не ми каза, че ще идвате.
:19:38
Не, сигурно не ни е чул.
:19:40
Искате ли да запаля светлините?
:19:41
Не.
:19:43
Добре.
:19:46
Това е инстинкт срещу хищници.
:19:48
Ако го тръкна в хълбока му,
той ще побегне.

:19:52
Ние искаме да го научим да го прави
със звънеца.

:19:55
Колко далече искаш да го заведа?
:19:57
30 метра.
Колкото да се научи да се откъсва пръв.

:20:00
Добре,
разбрах.

:20:04
- Готова ли си?
- Готова.

:20:31
Добре.
Започваме.

:20:41
ТИШИНА. СПЯЩ КОН.
:20:50
Хайде, Том. Кога ще тренираш с този кон?
:20:56
Когато се събуди, предполагам.
:20:58
Боже.

Преглед.
следващата.