Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:20:00
Добре,
разбрах.

:20:04
- Готова ли си?
- Готова.

:20:31
Добре.
Започваме.

:20:41
ТИШИНА. СПЯЩ КОН.
:20:50
Хайде, Том. Кога ще тренираш с този кон?
:20:56
Когато се събуди, предполагам.
:20:58
Боже.
:21:04
Цялата писта?
:21:06
Просто искам да го направи веднъж,
без нищо пред него.

:21:10
Да, но там не мога да виждам.
:21:13
Всичко е наред, той може.
:21:15
Хайде, Том. Том, моля те.
:21:17
Защо винаги трябва да правиш това?
:21:22
Страхотно.
:21:27
Исусе Христе.
:21:38
Боже мой.
:21:52
Тим.
:21:59
Как си, тиквичке?

Преглед.
следващата.