Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:21:04
Цялата писта?
:21:06
Просто искам да го направи веднъж,
без нищо пред него.

:21:10
Да, но там не мога да виждам.
:21:13
Всичко е наред, той може.
:21:15
Хайде, Том. Том, моля те.
:21:17
Защо винаги трябва да правиш това?
:21:22
Страхотно.
:21:27
Исусе Христе.
:21:38
Боже мой.
:21:52
Тим.
:21:59
Как си, тиквичке?
:22:05
Ред?
:22:10
Боже мой.
:22:15
Май трябваше да те използвам за жокей,
а не за коняр.

:22:17
Не, не, беше страхотно.
:22:22
Виж, имам малък проблем.
:22:25
Купих един кон отдавна
и се опитвам да продам дял от него.

:22:28
Тежки времена, нали знаеш.
:22:30
Чудех се, дали,
:22:31
не можеш да го пояздиш бързо.
:22:34
Та ти нали си Ред Полард.
:22:36
Разбира се, ще пояздя коня ти.
:22:42
Всичко е наред. Добре.
:22:44
Язди го 5 обиколки
и ускори на средната.

:22:47
- Може ли да го направи?
- Би трябвало.

:22:55
Пробвай сега.

Преглед.
следващата.