Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:22:05
Ред?
:22:10
Боже мой.
:22:15
Май трябваше да те използвам за жокей,
а не за коняр.

:22:17
Не, не, беше страхотно.
:22:22
Виж, имам малък проблем.
:22:25
Купих един кон отдавна
и се опитвам да продам дял от него.

:22:28
Тежки времена, нали знаеш.
:22:30
Чудех се, дали,
:22:31
не можеш да го пояздиш бързо.
:22:34
Та ти нали си Ред Полард.
:22:36
Разбира се, ще пояздя коня ти.
:22:42
Всичко е наред. Добре.
:22:44
Язди го 5 обиколки
и ускори на средната.

:22:47
- Може ли да го направи?
- Би трябвало.

:22:55
Пробвай сега.
:23:06
Добре, опитай пак.
:23:14
Спокойно, спокойно, спокойно.

Преглед.
следващата.