Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:23:06
Добре, опитай пак.
:23:14
Спокойно, спокойно, спокойно.
:24:13
Повечето от щетите са
понесени от крака му.

:24:15
Колко е зле?
:24:16
Боже, не знам, той е
:24:19
надробен.
Счупен е на 11 или 12 места.

:24:22
Ще трябва да го оперираме.
:24:25
Просто седнете и го изчакайте.

Преглед.
следващата.