Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:24:13
Повечето от щетите са
понесени от крака му.

:24:15
Колко е зле?
:24:16
Боже, не знам, той е
:24:19
надробен.
Счупен е на 11 или 12 места.

:24:22
Ще трябва да го оперираме.
:24:25
Просто седнете и го изчакайте.
:25:09
Свършихме.
:25:11
Винаги ще куца,
но изглежда, че ще проходи отново.

:25:17
Ще язди ли?
:25:19
Не, няма да язди.
:25:20
Сигурен ли сте?
:25:22
Няма да язди. Ще ходи.
:25:25
Пазете се.
:25:27
Благодаря.
:25:34
Трябва да видиш и другото момче.
:25:37
Ще се оправиш.
:25:38
След няколко месеца
ще можеш да яздиш като нов.

:25:43
Аз съм този, който измисля историите,
нали помниш?

:25:48
Да.
:25:51
Може би малко повече от това.
:25:57
Виж,
:25:59
мисля, че трябва да се оттеглим.

Преглед.
следващата.