Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:32:03
СОБСТВЕНОСТ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА
СЛУЖБА НА БАЛТИМОР

:33:44
Сега го забави, сине, забави го.
:33:50
Хайде, Джордж, хайде.
:33:56
Хайде, Джордж, не се шляй.

Преглед.
следващата.