Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:33:44
Сега го забави, сине, забави го.
:33:50
Хайде, Джордж, хайде.
:33:56
Хайде, Джордж, не се шляй.
:34:01
Надявам се да си прав Ред.
:34:04
Спокойно, приятел.
:34:12
По дяволите, Джони.
:34:39
Спокойно, приятел.
:34:43
Това е.
:34:47
Хайде.
:34:56
Време е да тръгваме, приятел.

Преглед.
следващата.