Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:34:01
Надявам се да си прав Ред.
:34:04
Спокойно, приятел.
:34:12
По дяволите, Джони.
:34:39
Спокойно, приятел.
:34:43
Това е.
:34:47
Хайде.
:34:56
Време е да тръгваме, приятел.
:35:13
Давай!
Направи го сега, хайде Джордж.

:35:17
Пусни го, пусни го.
:35:18
Направи го сега, Джордж.
:35:22
Сбогом, Чарли.
:35:27
Пусни го.
:35:42
Хайде, Бискит.
:35:59
Да! Да! Да!

Преглед.
следващата.