Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:43:25
Виждаш ли? Първо трябва да станеш
малко по-гъвкав.

:43:30
След това, можеш да го натовариш.
:43:32
И след като започнеш да го натоварваш,
целият крак се свива.

:43:37
Знам, знам.
И аз искам да избързам,

:43:40
но знаеш ли какво е казал Хедрин
за Рим?

:43:43
"Тухла по тухла,
мои помощници,

:43:45
тухла по тухла".
:43:51
Има арабски, на които не им трябва да
пият вода.

:43:56
Тези коне могат да издържат 5-6 дена
без капка вода.

:44:02
Като камили.
:44:05
Не казвам, че и ти трябва да го правиш.
Просто казвам, че те го правят.

:44:15
Добра идея.
:44:17
Почини си малко.
:44:58
Не знам, Ред.
:44:59
Просто ще ходим в кръг.

Преглед.
следващата.