Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:44:02
Като камили.
:44:05
Не казвам, че и ти трябва да го правиш.
Просто казвам, че те го правят.

:44:15
Добра идея.
:44:17
Почини си малко.
:44:58
Не знам, Ред.
:44:59
Просто ще ходим в кръг.
:45:02
Мислиш ли, че кракът ще те издържи?
:45:04
Той тежи 500 килограма, Сам.
Помисли малко.

:45:08
Не, имам предвид твоя крак.
:45:17
Ето го и Сийбискит.
:45:18
Набира скорост на правата.
:45:20
Подминава противниците един по един.
:45:23
Трети е, сега е втори, сега е първи.
:45:27
И това е Сийбискит, на път
:45:31
да спечели състезанието в Санта Анита
с жокей Ред Полард.

:45:55
Какво?

Преглед.
следващата.