Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:45:02
Мислиш ли, че кракът ще те издържи?
:45:04
Той тежи 500 килограма, Сам.
Помисли малко.

:45:08
Не, имам предвид твоя крак.
:45:17
Ето го и Сийбискит.
:45:18
Набира скорост на правата.
:45:20
Подминава противниците един по един.
:45:23
Трети е, сега е втори, сега е първи.
:45:27
И това е Сийбискит, на път
:45:31
да спечели състезанието в Санта Анита
с жокей Ред Полард.

:45:55
Какво?
:46:14
Спокойно, приятел, спокойно.
:46:24
Чувстваш се по-добре, нали така, момче?
:46:34
Всичко е наред Сам,
просто ще се пораздвижиш.

:46:36
Ти също, Ред.
:46:51
Да вървим. Добре.

Преглед.
следващата.