Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:46:14
Спокойно, приятел, спокойно.
:46:24
Чувстваш се по-добре, нали така, момче?
:46:34
Всичко е наред Сам,
просто ще се пораздвижиш.

:46:36
Ти също, Ред.
:46:51
Да вървим. Добре.
:47:01
Добре. Страхотен си.
:47:47
Възможно ли е?
:47:48
Разбира се.
:47:49
Повечето хора дори не
им дават шанс.

:47:51
Повечето хора просто...
:47:55
Най-добре е да го заведете там и да го
пуснете да галопира малко.

:47:59
Това е единствения начин,
по който наистина ще разберем.


Преглед.
следващата.