Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:47:01
Добре. Страхотен си.
:47:47
Възможно ли е?
:47:48
Разбира се.
:47:49
Повечето хора дори не
им дават шанс.

:47:51
Повечето хора просто...
:47:55
Най-добре е да го заведете там и да го
пуснете да галопира малко.

:47:59
Това е единствения начин,
по който наистина ще разберем.

:48:02
Може ли да издържи такова нещо?
:48:04
Разбира се.
Поне аз така мисля.

:48:29
Беше страхотен. Не усетих нищо.
:48:31
Защо не направим пълна тренировка
в петък сутринта?

:48:35
Може би 6 обиколки.
Да видим какво може.

:48:38
Разбира се.
Ще бъда тук.

:48:40
Благодаря, Джордж.
:48:45
Има проблем с завоите.
:48:48
Възможно ли да е готов?
:48:50
За какво?
:48:52
Ами, нали знаеш...

Преглед.
следващата.