Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:50:13
Минута и 12, минута и 13.
Нещо такова.

:50:17
Тръгваш малко по-късно
и после намаляваш.

:50:20
Опитай се да видиш как се чувства в...
:50:25
Хванах те.
:50:36
Всичко е наред, приятел.
Спокойно, момче.

:50:51
А това е най-грубото
зарязване от всички.

:50:59
- Ред, нека ти кажа нещо.
- Да ми кажеш нещо?

:51:03
Ред, не можеш да го направиш.
:51:05
Можеш да останеш сакат до края
на живота си.

:51:07
Аз бях сакат до края на живота ми.
:51:09
Състоянието ми се подобри.
:51:10
Той ми подобри състоянието.
:51:12
Ти ми подобри състоянието.
:51:17
Исусе Христе.
:51:22
Това е толкова мой кон,
колкото и твой.

:51:36
По дяволите.
:51:39
Аз ще говоря с него.
:51:40
Да, но ако той каже, че не мога...
:51:42
Той е докторът, той решава.
:51:48
Ти си направил това?
:51:51
Да, слага се около ботуша ми
:51:55
и се завързва догоре.
:51:57
Така не усещам почти нищо.

Преглед.
следващата.