Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:51:03
Ред, не можеш да го направиш.
:51:05
Можеш да останеш сакат до края
на живота си.

:51:07
Аз бях сакат до края на живота ми.
:51:09
Състоянието ми се подобри.
:51:10
Той ми подобри състоянието.
:51:12
Ти ми подобри състоянието.
:51:17
Исусе Христе.
:51:22
Това е толкова мой кон,
колкото и твой.

:51:36
По дяволите.
:51:39
Аз ще говоря с него.
:51:40
Да, но ако той каже, че не мога...
:51:42
Той е докторът, той решава.
:51:48
Ти си направил това?
:51:51
Да, слага се около ботуша ми
:51:55
и се завързва догоре.
:51:57
Така не усещам почти нищо.
:52:06
Вижте, може да се счупи всеки момент,
:52:09
дори сега. Забравете за яздене.
:52:11
Виждате ли това? Точно там.
Това изобщо не се е излекувало.

:52:14
Няма начин да разберем колко тежест
може да издържи под стрес.

:52:19
Ако бъде наранен отново е възможно
да не може никога повече да ходи.

:52:24
Възможно. Каза, че е възможно.
:52:28
Всичко е възможно.
Ние вече доказахме това, нали?

:52:31
Това е различно.
:52:32
Да.
Много по-различно.

:52:38
Това не е просто състезание.
Това е Санта Анита.

:52:43
Спечелих това състезание.
Бях там.

:52:46
Знам.

Преглед.
следващата.