Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:52:06
Вижте, може да се счупи всеки момент,
:52:09
дори сега. Забравете за яздене.
:52:11
Виждате ли това? Точно там.
Това изобщо не се е излекувало.

:52:14
Няма начин да разберем колко тежест
може да издържи под стрес.

:52:19
Ако бъде наранен отново е възможно
да не може никога повече да ходи.

:52:24
Възможно. Каза, че е възможно.
:52:28
Всичко е възможно.
Ние вече доказахме това, нали?

:52:31
Това е различно.
:52:32
Да.
Много по-различно.

:52:38
Това не е просто състезание.
Това е Санта Анита.

:52:43
Спечелих това състезание.
Бях там.

:52:46
Знам.
:53:10
Дори с шината.
:53:13
Няма да го задържи.
Ами ако го бутнат, ако го ударят?

:53:17
Искаш ли да знаеш какво мисля аз?
:53:18
Разбира се.
:53:19
По-добре е да разбиеш крака на мъжа,
а не сърцето му.

:53:26
- Не е само крака.
- Добре.

:53:28
Не е.
Може и да падне. Може да го сгазят.

:53:31
- Ако падне от този кон...
- Може да умре?

:53:47
Знаеш ли? Играя си с това
нещо през цялото време.

:53:53
И колкото и да се опитвам,
:53:54
не мода да накарам тези проклети
топки да застанат в дупките.

:53:58
Винаги излизат от дупките.

Преглед.
следващата.