Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:59:37
Хайде, момче.
:59:47
Хайде.
1:00:09
Как си, Ред?
1:00:10
Джорджи, добре ли сте?
1:00:18
Ето ни, момче.
1:00:22
Приятно пътуване, Джони.
1:00:33
Давайте, Джони, давайте.
1:00:46
Давай, Ред!

Преглед.
следващата.