Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:00:09
Как си, Ред?
1:00:10
Джорджи, добре ли сте?
1:00:18
Ето ни, момче.
1:00:22
Приятно пътуване, Джони.
1:00:33
Давайте, Джони, давайте.
1:00:46
Давай, Ред!
1:01:00
Давай, Бискит.
1:01:36
Всеки си мисли, че намерихме този
развален кон и го поправихме,

1:01:41
но не го направихме.
1:01:45
Той поправи нас.
1:01:49
Всеки един от нас.
1:01:53
И предполагам, че по някакъв начин,
1:01:56
някак се поправихме взаимно.

Преглед.
следващата.