Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:05:29
Ta prokletá vìc mi bouchla.
Cože?

:05:33
To je parní Stanley.
Bouchnul kotel.

:05:36
- Hm?
- Umíte to opravit?

:05:40
No...
:05:43
Jistì. Jasnì že to umím spravit.
:06:21
Je to úžasná mašinka.
:06:23
Má to dvojtaktní parní stroj...
:06:26
vytápí se tímhle ohromným ohništìm.
:06:29
Chci øíct...
No vlastnì je to taková malá lokomotiva.

:06:33
Díky.
No, udìlal jsem pár vylepšení.

:06:36
Nebyl to kotel co bouchlo,
ale odvzdušòovací ventil.

:06:39
Takže, když zvýšíte tlak,
dostanete se až na 65 km za hodinu.

:06:42
- Vážnì?
- Jistì. A když pøehøejete páru,
vytáhnete to až na...

:06:47
osmdesát, možná 95 km za hodinu.
Je to možné?

:06:49
Docela v pohodì. Ale pøedevším,
pane Coughline, nemusíte to krmit,

:06:54
nemusíte mít stáje,
a když narazíte do kandelábru,
neonemocní a nechcípne vám.

:06:59
- To je srandovní.
- No abych pravdu øekl,


náhled.
hledat.