Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:15
Byla to zemì pøíležitostí.
:04:19
Zemì se zmenšovala,
a na západì se daøilo...

:04:23
každému kdo mìl energii
a ctižádost.

:04:27
Pokud vaše sny byly dost velké
a vᚠžaludek dost silný,

:04:31
mohli jste nadìlat opravdové jmìní.
:04:42
Jak se máte, pane?
:05:29
Ta prokletá vìc mi bouchla.
Cože?

:05:33
To je parní Stanley.
Bouchnul kotel.

:05:36
- Hm?
- Umíte to opravit?

:05:40
No...
:05:43
Jistì. Jasnì že to umím spravit.

náhled.
hledat.