Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:10:05
Tak pojï, starouši.
:10:10
Prr.
:10:22
Tak vidíš.
:10:32
Pøece mu nedᚠkonì.
:10:35
Proè ne?
Je v tom opravdu dobrý.

:10:38
- Protože je mu 16 let.
- Takže co?

:10:42
Takže... by si ho mìl zasloužit.
:10:46
V poøádku.
:10:50
- Tak... tak dobrá. Tiše.
- Každý to zná.

:10:54
- Nikdo nezná Longfellowa.
- A Dickinsonovou?

:10:56
Óóó!
:11:00
"Nikdy nevíme jak vysocí jsme..."
:11:05
Jé, já to znám.
Jo. Znám.

:11:07
Znám to.
No tak?

:11:12
"Nikdy nevíme jak vysocí jsme
dokud nejsme povoláni vyrùst."

:11:16
- Dobøe.
- Skvìle, Johne.

:11:19
"A pak, a když dostojíme víøe,
naše velikost se bude nebe dotýkat."

:11:22
- Skvìle.
- Ano!
- To je opravdu dobøe.

:11:29
Sakra.
:11:33
- "Hrdinství..."
- Správnì.

:11:36
Správnì. "Hrdinství..."
:11:38
"Hrdinství vzpomínané...
:11:41
"bude všedností,
:11:44
To je ono.
"Ne my samotní, ruce založené,

:11:49
ze strachu stát se králem. "
:11:58
Ty bys na nìm mìl jezdit.
Ty jsi øekl básnièku.


náhled.
hledat.