Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:00
"Nikdy nevíme jak vysocí jsme..."
:11:05
Jé, já to znám.
Jo. Znám.

:11:07
Znám to.
No tak?

:11:12
"Nikdy nevíme jak vysocí jsme
dokud nejsme povoláni vyrùst."

:11:16
- Dobøe.
- Skvìle, Johne.

:11:19
"A pak, a když dostojíme víøe,
naše velikost se bude nebe dotýkat."

:11:22
- Skvìle.
- Ano!
- To je opravdu dobøe.

:11:29
Sakra.
:11:33
- "Hrdinství..."
- Správnì.

:11:36
Správnì. "Hrdinství..."
:11:38
"Hrdinství vzpomínané...
:11:41
"bude všedností,
:11:44
To je ono.
"Ne my samotní, ruce založené,

:11:49
ze strachu stát se králem. "
:11:58
Ty bys na nìm mìl jezdit.
Ty jsi øekl básnièku.

:12:02
Jo. Ale on vypadá tak dokonale, že?
:12:07
Jo. Vypadá.
:12:10
Tohle je poezie, Agnes.
:12:14
To je ta pravá poezie.
:12:18
Dìkuji vám. Dìkuji, že jste pøišli.
:12:21
Pøišel jsem pøed patnácti lety
s jednadvaceti centy v kapse.

:12:24
Vím že Spousta s nás u stolu
prožila podobný pøíbìh.

:12:27
A, víte,
nemohu se ubránit myšlence...

:12:30
že pokud jsme vyšli odkudkoliv
a skonèili tady, v Americe jsme nezapadli.

:12:35
Hmm? Takže, aèkoliv to zní staromódnì,
rád bych pøipil na budoucnost.

:12:41
Protože tady, moji pøátelé,
jen obloha je nám doslova hranicí.

:12:46
Na budoucnost!
Na budoucnost!

:12:48
Na budoucnost!

náhled.
hledat.