Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:05
Frankie, no tak.
Venku je nádhernì.

:20:09
- Proè... proè nejdeš na ryby, nebo tak nìco?
- Ètu si.

:20:13
Èíst si mùžeš když prší.
No tak. Nauèím tì øídit náklaïák.

:20:18
To jsi mì už nauèil.
:20:21
- Fajn, co èteš?
- Flashe Gordona.

:20:24
- Hmm
- No tak, tati. Je to o budoucnosti!

:20:36
Budeme v San Franciscu do støedy.
:21:53
Jo? Co?

náhled.
hledat.