Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:02
Zmiz vode mnì!
Zmiz vode mnì!

:19:12
Zmiz vode mnì!
:19:21
O dýlku nosu? Tys prohrál o nos,
to ses na to mìl rovnou vykašlat!

:19:25
Hele. Vykydej tyhle stání,
úplnì všechny!

:19:30
O nos!
Pro Kristovy rány!

:19:40
Ne. Ne, Bille. To neudìlám.
Už žádný propouštìní.

:19:43
No, horší už to bejt nemùže.
:19:46
Podívej, když to zùstane takhle,
tak právì...

:19:50
Bille, bude to dobrý, vážnì.
Bude.

:19:55
Dobrá. Zastavím se za tebou ve mìstì.
:20:05
Frankie, no tak.
Venku je nádhernì.

:20:09
- Proè... proè nejdeš na ryby, nebo tak nìco?
- Ètu si.

:20:13
Èíst si mùžeš když prší.
No tak. Nauèím tì øídit náklaïák.

:20:18
To jsi mì už nauèil.
:20:21
- Fajn, co èteš?
- Flashe Gordona.

:20:24
- Hmm
- No tak, tati. Je to o budoucnosti!

:20:36
Budeme v San Franciscu do støedy.

náhled.
hledat.