Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:02
šest dolarù za nocleh ve stáji,
tøi dolary poplatek za výstroj.

:18:05
Taková je dohoda.
Jak vám to všechno splatím?

:18:08
Vyhraješ.
:18:10
Jau!
:18:15
Ty parchante!
Zmiz vode mnì!

:18:39
Au!
:18:43
Zmiz!
:19:02
Zmiz vode mnì!
Zmiz vode mnì!

:19:12
Zmiz vode mnì!
:19:21
O dýlku nosu? Tys prohrál o nos,
to ses na to mìl rovnou vykašlat!

:19:25
Hele. Vykydej tyhle stání,
úplnì všechny!

:19:30
O nos!
Pro Kristovy rány!

:19:40
Ne. Ne, Bille. To neudìlám.
Už žádný propouštìní.

:19:43
No, horší už to bejt nemùže.
:19:46
Podívej, když to zùstane takhle,
tak právì...

:19:50
Bille, bude to dobrý, vážnì.
Bude.

:19:55
Dobrá. Zastavím se za tebou ve mìstì.

náhled.
hledat.