Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:00
- Tati, nedìlejte to.
- Vrátíme se.

:17:14
- Jdi. Jdi s panem Blodgetem.
- Ne.

:17:16
- Postará se o tebe, miláèku. Jdi s ním.
- Mami, nedìlejte to.

:17:44
Já nevím. Na žokeje seš moc vysokej.
:17:48
Nikdy jsem nevážil pøes 52 kilo.
:17:51
- Kde ses takhle nauèil jezdit?
- Doma.

:17:55
Tak dobøe.
Takhle to tu chodí.

:17:58
Já platím 10 dolarù týdnì za ježdìní.
Ty mi budeš dlužit devìt dolarù za jídlo,

:18:02
šest dolarù za nocleh ve stáji,
tøi dolary poplatek za výstroj.

:18:05
Taková je dohoda.
Jak vám to všechno splatím?

:18:08
Vyhraješ.
:18:10
Jau!
:18:15
Ty parchante!
Zmiz vode mnì!

:18:39
Au!
:18:43
Zmiz!

náhled.
hledat.