Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:11
Co se stalo?
Co se stalo?

:16:22
Co je to?
Všechno.

:16:25
Dickens, Wordsworth.
:16:28
Tady jsou tvoje Pohádky tisíce a jedné noci
a Moby Dick, dokonce tvùj Milne, co jsi z nìj...

:16:33
Proè? Co se stalo?
:16:36
Tady pan Blodget, má dùm, skuteèný dùm.
Tati... tati, co se stalo?

:16:40
- A jeho žena vaøí.
- Je to dobrá kuchaøka.

:16:42
Ne. Ne. Pšt. Tati. Pšt.
U sousedù mají i telefon. Zavoláme ti.

:16:46
- Vždycky ti po pár týdnech zavoláme,
abys vìdìl kde zrovna jsme.
- Ne. Ne.

:16:48
Vrátíme se domu, ano? Pojïme.
Poslouchejte mì.

:16:52
Mᚠnadání.
Mᚠnadání.

:16:56
Ne... nedìlejte to.
:17:00
- Tati, nedìlejte to.
- Vrátíme se.

:17:14
- Jdi. Jdi s panem Blodgetem.
- Ne.

:17:16
- Postará se o tebe, miláèku. Jdi s ním.
- Mami, nedìlejte to.

:17:44
Já nevím. Na žokeje seš moc vysokej.
:17:48
Nikdy jsem nevážil pøes 52 kilo.
:17:51
- Kde ses takhle nauèil jezdit?
- Doma.

:17:55
Tak dobøe.
Takhle to tu chodí.

:17:58
Já platím 10 dolarù týdnì za ježdìní.
Ty mi budeš dlužit devìt dolarù za jídlo,


náhled.
hledat.