Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:00
Kdes je získal?
:15:07
Jo, vᚠkluk je vyhøebelcoval,
vymìnil všecky postroje.
Neøek’ jsem mu ani slovo.

:15:14
- Hele, Zrzku,
- Do toho!

:15:16
Kde se takovej mlaïas jako ty,
nauèil tolik vo koních?

:15:19
Jmenuje se Johnny.
:15:22
Klidnì mi øíkejte Zrzku.
:15:27
Prr!
:15:35
Jo! Do toho! Jo!
:16:11
Co se stalo?
Co se stalo?

:16:22
Co je to?
Všechno.

:16:25
Dickens, Wordsworth.
:16:28
Tady jsou tvoje Pohádky tisíce a jedné noci
a Moby Dick, dokonce tvùj Milne, co jsi z nìj...

:16:33
Proè? Co se stalo?
:16:36
Tady pan Blodget, má dùm, skuteèný dùm.
Tati... tati, co se stalo?

:16:40
- A jeho žena vaøí.
- Je to dobrá kuchaøka.

:16:42
Ne. Ne. Pšt. Tati. Pšt.
U sousedù mají i telefon. Zavoláme ti.

:16:46
- Vždycky ti po pár týdnech zavoláme,
abys vìdìl kde zrovna jsme.
- Ne. Ne.

:16:48
Vrátíme se domu, ano? Pojïme.
Poslouchejte mì.

:16:52
Mᚠnadání.
Mᚠnadání.

:16:56
Ne... nedìlejte to.

náhled.
hledat.