Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:00
Zapoèalo velké stìhování národa.
:14:03
Vystìhované rodiny
se vydaly na americké dálnice...

:14:07
v posledním majetku,
který jim zbyl:

:14:10
ve svém automobilu.
:14:14
A najednou miliony Amerièanù...
:14:18
získaly novou definici domova.
:14:46
Dneska jsem vydìlal dva dolary.
:14:49
- Cože?
- Vydìlal jsem dva dollary.

:14:53
Tumáš.
:15:00
Kdes je získal?
:15:07
Jo, vᚠkluk je vyhøebelcoval,
vymìnil všecky postroje.
Neøek’ jsem mu ani slovo.

:15:14
- Hele, Zrzku,
- Do toho!

:15:16
Kde se takovej mlaïas jako ty,
nauèil tolik vo koních?

:15:19
Jmenuje se Johnny.
:15:22
Klidnì mi øíkejte Zrzku.
:15:27
Prr!
:15:35
Jo! Do toho! Jo!

náhled.
hledat.