Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:01
Ten žokej jede jako
kdyby mìl v kapse závaží.

:27:04
Už s vámi nebudu sázet.
Moc mì to nebaví.

:27:13
Kdo je to?
:27:15
George Woolf,
nejlepší žokej na svìtì.

:27:29
- To je Charles Howard?
- Jo.

:27:33
Myslela jsem že sem pøijel kvùli
... rychlému rozvodu?

:27:36
- Proè?
- Mrkni na nìj.

:27:41
Nevypadá že by byl na rychlovky.
:28:04
Byl to palác velkého sultána.
:28:07
Jakého Sultána?
Sultána celé Arábie.

:28:11
Žil jsme tam skoro rok a pøes den
jsem jezdil jeho plnokrevníky v poušti

:28:16
a po nocích psal historii té zemì.
:28:20
Jednoho dne mì sultán
pøedvolal trùnního sálu.

:28:25
Podíval se na mne a øekl,
:28:28
- "Johne Pollarde..."
- "Johne Pollarde, jsi mùj nejlepší žokej.

:28:32
Proto jsem si tì vybral pro závod
na sto mil z Kusmatu do Tripolisu."

:28:38
200 mil.
:28:42
Správnì, 200 mil.
Promiòte, sáhibe.

:28:48
- Nemusíš mi to kazit, Georgie.
- Když jsi to vyprávìl poprvé, bylo to jen 50 mil.

:28:52
No jo no,
všechno se vyprávìním prodlužuje.

:28:55
Jen se zeptej tý svý kámošky Wandy.
:28:59
Víš, kdybys trochu víc jezdil
a trochu míò mluvil, možná bys vyhrál pár závodù.


náhled.
hledat.