Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:04
Byl to palác velkého sultána.
:28:07
Jakého Sultána?
Sultána celé Arábie.

:28:11
Žil jsme tam skoro rok a pøes den
jsem jezdil jeho plnokrevníky v poušti

:28:16
a po nocích psal historii té zemì.
:28:20
Jednoho dne mì sultán
pøedvolal trùnního sálu.

:28:25
Podíval se na mne a øekl,
:28:28
- "Johne Pollarde..."
- "Johne Pollarde, jsi mùj nejlepší žokej.

:28:32
Proto jsem si tì vybral pro závod
na sto mil z Kusmatu do Tripolisu."

:28:38
200 mil.
:28:42
Správnì, 200 mil.
Promiòte, sáhibe.

:28:48
- Nemusíš mi to kazit, Georgie.
- Když jsi to vyprávìl poprvé, bylo to jen 50 mil.

:28:52
No jo no,
všechno se vyprávìním prodlužuje.

:28:55
Jen se zeptej tý svý kámošky Wandy.
:28:59
Víš, kdybys trochu víc jezdil
a trochu míò mluvil, možná bys vyhrál pár závodù.

:29:02
- Dva dolary na to, že tì teïka porazím.
- Tím si nejsem tak jistý,

:29:05
ale pìt dolarù, že porazím já tebe.
- Platí.

:29:12
- Dej mi šanci. Jsi favorit.
- Jedna ku jedný.

:29:15
- Ne! Na to zapomeò! Dva ku jedný!
- Fajn.

:29:19
Mám tì. Hej, Johnny.
Mᚠrychlého konì. Co tu dìlᚠse mnou vzadu?

:29:22
To je pravda a není to rychlej kùò.
Opovaž se za mnì povìsit.

:29:26
- Jdeš veèer ven?
- Kdepak. Ty?

:29:28
- Kdepak.
- V kolik?

:29:31
- Nevím. V osm?
- Oukej.

:29:34
Sakra. Tamhle máme mezeru!
Musim jet! Joo!

:29:42
Do prèic!
:29:52
Prr!
:29:55
Držíme ho!
:29:59
- Já si ho vezmu.
- Krucinál vypadnìte.


náhled.
hledat.