Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:23
Tak dobrá, Johnny.
Je tam mezera! Pofrèíme!

:31:31
Jo! Jo! Jo! Joo!
:31:40
Jednou byla jedna princezna z Thajska...
:31:44
Která tu sedávala jako já dneska.
:31:47
Vínem a jídlem jsem jí napájel
a pak jsem jí pìknì ojel.

:31:56
Ale do hajzlu.
Jakej je rým na Thajsko?

:32:01
To je skvìlé.
To jsi sám vymyslel??

:32:04
To je evidentní, ne?
:32:08
- Je to krásné.
- Ne. Ty jsi krásná.

:32:13
To mi neøíkej.
Platíš si mì.

:32:19
No, chceš... vždy víš...
:32:23
jít na to?
:32:27
Jasnì. Proè ne?
:32:46
- Jak jsi mohl pøehlídnout tu mezeru?
- To je moje mezera! Musím letìt!

:32:51
Jsi slepej?
:32:59
Ángel, je ti dobøe?

náhled.
hledat.