Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:01
To je skvìlé.
To jsi sám vymyslel??

:32:04
To je evidentní, ne?
:32:08
- Je to krásné.
- Ne. Ty jsi krásná.

:32:13
To mi neøíkej.
Platíš si mì.

:32:19
No, chceš... vždy víš...
:32:23
jít na to?
:32:27
Jasnì. Proè ne?
:32:46
- Jak jsi mohl pøehlídnout tu mezeru?
- To je moje mezera! Musím letìt!

:32:51
Jsi slepej?
:32:59
Ángel, je ti dobøe?
:33:04
Olé!
:33:08
Olé!
:33:36
Nechcete jít se podívat?
:33:40
Ne. Ani ne.
:33:44
Ani já ne.
:33:48
Olé!
:33:55
Takže vás vzali sem dolù,
aby se vám udìlalo lépe, že?


náhled.
hledat.