Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:38
Cože? Ona tì posadila na konì,
a ty si je chceš teïka kupovat?

:37:41
- Jo. Možná. Možná pár.
- Chceš s nimi vítìzit nebo je jen vlastnit?

:37:45
Chci závodit.
Co je to za otázku?

:37:48
Dobøe, nejdøív si musíš poøídit trenéra,
než si koupíš nìjaké konì.

:37:51
Ne. Potøebuješ dva.
Abys mohl jednoho vyhodit, ne?

:37:58
Stáje Randyho Thatchera.
Trénuje asi 50 až 60 koní.

:38:02
- Dobrej chlap. Opravdovej koòák.
- Kadí kobližky. Pardón.

:38:07
No tak. Nevím.
Možná bys chtìl nìjaké menší stáje,
nìkoho kdo mìl èas na...

:38:11
- Kdo je to?
- Ehm?

:38:14
To je blázen.
Žije sám venku.

:38:19
Co dìlá?
:38:22
Nevím. Býval to trenér, podkováø.
Teï se jen stará o toho konì.

:38:28
Pojïme. Mrkneme se na další stáje.
:38:48
- Ahoj.
- Nazdar.

:38:55
- Kd... Máte hlad?
- Ne. Ne, díky.

:38:59
Nic nepotøebuji.
Charles Howard.


náhled.
hledat.