Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:02
- Dobrej chlap. Opravdovej koòák.
- Kadí kobližky. Pardón.

:38:07
No tak. Nevím.
Možná bys chtìl nìjaké menší stáje,
nìkoho kdo mìl èas na...

:38:11
- Kdo je to?
- Ehm?

:38:14
To je blázen.
Žije sám venku.

:38:19
Co dìlá?
:38:22
Nevím. Býval to trenér, podkováø.
Teï se jen stará o toho konì.

:38:28
Pojïme. Mrkneme se na další stáje.
:38:48
- Ahoj.
- Nazdar.

:38:55
- Kd... Máte hlad?
- Ne. Ne, díky.

:38:59
Nic nepotøebuji.
Charles Howard.

:39:02
- Tom... Smith.
- Rád vás poznávám, Tome.

:39:08
Co to... Co to má pod obvazem?
:39:13
Jo, to je koøen z hlohu.
Zlepšuje to obìh.

:39:19
Neposadíte se?
:39:22
Hmm. Dobøe.
Dìkuji.

:39:29
Uzdraví se?
:39:32
No už je mu líp... trochu.
:39:35
Bude závodit?
:39:40
Ne. Ten už ne.
:39:44
Tak proè ho dáváte dohromady?
:39:48
Páè to umim.
:39:53
Každém kùò je na nìco dobrej.
:39:57
Moh’ by tahat povoz
nebo bejt vedoucí kùò.


náhled.
hledat.