Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:01
A je poøád hezkej na pohled.
:40:04
Víte, nezahodíte celej život...
:40:08
jenom protože je trochu zranìnej.
:40:24
To je kafe?
:40:27
Jo.
:40:33
Ale je pìknì hnusný.
:40:37
Vždycky øíkáte pravdu?
:40:39
No, snažím se.
:40:57
Není to jen o rychlosti.
Je to o srdci.

:41:01
Potøebujete nìkoho,
kdo se nebojí závodit.

:41:05
Polovina tìchhle koní
jsou jen poníci na parádu.

:41:08
Potøebujete nìkoho,
kdo neuteèe bez boje.

:41:13
Jak jste našel toho?
:41:17
Podívejte, vyhrál jsem Robles Handicap.
Byl jsem druhý v Tijuana Derby.

:41:20
Vyhrál jsem Manzanita Oaks.
Víte, to bývaly dostihy.

:41:23
- Vím.
- Vyhrál bych T.J., ale lepí se na mne smùla.

:41:27
- Skvìlé. Dáme ti vìdìt.
- Hele. Mùžu jezdit ranní práci.

:41:32
Nebo i cvaly kdybyste chtìli.
:41:37
Vážnì? I cvaly bys zvládnul?
:41:41
No to je paráda.
:41:44
Splnìný sen, vodit tì dokola.
:41:46
Zapøáhnout tì tak do pluhu
a tahal bys chvíli ty mnì. No tak.

:41:51
Bìžels nìkdy pro peníze? Co?
:41:55
Hej. Hej. Bìžels nìkdy pro peníze?
:41:58
Myslím že ne. Neporazil bys ani èlovìka,
tak nech na pokoji ostatní konì.


náhled.
hledat.