Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:01
Potøebujete nìkoho,
kdo se nebojí závodit.

:41:05
Polovina tìchhle koní
jsou jen poníci na parádu.

:41:08
Potøebujete nìkoho,
kdo neuteèe bez boje.

:41:13
Jak jste našel toho?
:41:17
Podívejte, vyhrál jsem Robles Handicap.
Byl jsem druhý v Tijuana Derby.

:41:20
Vyhrál jsem Manzanita Oaks.
Víte, to bývaly dostihy.

:41:23
- Vím.
- Vyhrál bych T.J., ale lepí se na mne smùla.

:41:27
- Skvìlé. Dáme ti vìdìt.
- Hele. Mùžu jezdit ranní práci.

:41:32
Nebo i cvaly kdybyste chtìli.
:41:37
Vážnì? I cvaly bys zvládnul?
:41:41
No to je paráda.
:41:44
Splnìný sen, vodit tì dokola.
:41:46
Zapøáhnout tì tak do pluhu
a tahal bys chvíli ty mnì. No tak.

:41:51
Bìžels nìkdy pro peníze? Co?
:41:55
Hej. Hej. Bìžels nìkdy pro peníze?
:41:58
Myslím že ne. Neporazil bys ani èlovìka,
tak nech na pokoji ostatní konì.

:42:01
Ty zatracená posraná stará herko.
:42:06
Nejrychlejc za celej život,
se budeš asi hejbat
až v kotli na klíh.

:42:11
To je pravda.
:42:31
Když poprvé spatøil Seabiscuita,
høíbì kráèelo v 5 ráno mlhou.

:42:38
Smith pozdìji vyprávìl,
že ho úplnì pøehlíželo...

:42:42
a jako kdyby øíkalo,
"Na co sakra èumíš?

:42:45
Kdo si myslíš, že jsi?"
:42:49
Byl to malý kùò,
vysoký sotva 15 dlaní.

:42:52
Byl také ublížený.
Trochu pøi chùzi kulhal,

:42:57
a sípavì dýchal.

náhled.
hledat.