Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:03
byli bezchybní.
:45:06
Když ho nakonec nechali závodit
dìlal jen to co ho nauèili.

:45:10
Prohrávat.
:45:14
Co pøesnì se vám na nìm líbí?
:45:16
Má ducha.
:45:19
Øekl bych.
:45:23
Mùže... Mùže se na nìm jezdit?
No, jistì.

:45:29
Èasem.
:45:32
Mùže být trochu nedùtklivý.
Jo, chápu.

:45:36
Ne. Vážnì.
:45:39
V pohodì.
:45:49
Ježíši Kriste!
Ten kùò je šílenej!

:46:09
No tak!
Do toho! No tak!

:46:12
Tak pojïte!
Do toho, vy parchanti!

:46:25
Pojïte!
No tak!

:46:29
Pojïte! Do toho,
vy parchanti!

:46:31
Sejmu vás všechny!
No tak! Do toho!

:46:57
To je v poøádku.

náhled.
hledat.